Samarbetspartners

  • Landstinget i Blekinge
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Karlskrona kommun
  • Karlshamns kommun
  • Olofströms kommun
  • Sölvesborgs kommun
  • Ronneby kommun

Nyheter och uppdateringar

Nyhetspost Styrelsemöte november 2017
Inlagt av Peter Ratcovich, 2017-11-30
På styrelsens möte den 16 november beslutades att bevilja medel till följande projektansökningar:
Sölvesborgs kommun "Skapa med"
Olofströms kommun, "SAM"
Ronneby kommun "Finsam Ronneby 3.0"
Försäkringskassan "Är det sjukt att må dåligt?"
Vidare beslutades att teckna användaravtal med Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) om tjänster för kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer.
Protokollet för styrelsemötet finner ni under fliken Arkiv.
En beskrivning över respektive projekt finns under fliken Projekt.
Nyhetspost Protokoll 5 september
Inlagt av Peter Ratcovich, 2017-09-27
Nu finns protokollet från styrelsens möte den 7 september publicerat under fliken arkiv.
Nyhetspost Ansökningar november 2017
Inlagt av Peter Ratcovich, 2017-06-29
Samordningsförbundets styrelse beslutade vid sitt sammanträde i april att ytterligare förstärka samarbetet mellan myndigheterna genom att basfinansiera personalkostnader för respektive myndighet verksam i lokala Finsam team. För att klara den finansieringen beslutades att framöver inte bevilja medel till overifierade kostnader för praktikplatser. Sammantaget betyder detta att projekt som ansöker om genomförandeprojekt med startdatum 2018 skall i sin budget beskriva hur dessa personalkostnader fördelas mellan medlemmarna. Vidare skall ett samverkansavtal tecknas mellan stödmottagare (projektägare) och respektive samverkanspart. De projekt som redan har beslut som löper några år framöver berörs inte av den nya ordningen.
Planeringsförutsättningarna och ansökningshandlingar och förslag på samverkansavtal finns under fliken arkiv/övrigt.
Välkomna med ansökan senast den 20 oktober 2017.
Beslut i styrelsen den 16 november 2017.

Nyhetspost Protokoll styrelsen 8 juni
Inlagt av Peter Ratcovich, 2017-06-28
Nu är protokollet från styrelsens möte den 8 juni publicerat under fliken arkiv.
Nyhetspost Medel att söka under hösten
Inlagt av Peter Ratcovich, 2017-06-13
Då samordningsförbundet har fått återförda medel från projekt som inte under våren 2017 upparbetat de tänkta kostnaderna, så finns nu möjlighet att lämna in nya ansökningar under hösten. Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde i juni att öppna upp för löpande ansökningar med snabb handläggning.
Ansökan skall omfatta aktiviteter som upparbetas fram till sista december 2017.
Välkomna att kontakta Förbundschefen för vidare information.
http://www.finsam-blekinge.se/index.php?page=1
© Samordningsförbundet i Blekinge län, 2009-2010