Samarbetspartners

  • Landstinget i Blekinge
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Karlskrona kommun
  • Karlshamns kommun
  • Olofströms kommun
  • Sölvesborgs kommun
  • Ronneby kommun

Nyheter och uppdateringar

Nyhetspost Protokoll 1. 2018
Inlagt av Peter Ratcovich, 2018-02-27
Protokollet från styrelsemötet den 15 februari 2018 finns nu publicerat under fliken arkiv.
Nyhetspost Finsam konferensdag 24 april
Inlagt av Peter Ratcovich, 2018-02-08
Nu är programmet klart för konferensen den 24 april på Ronneby Brunn. Rubriken på konferensen blev "Från samverkan till samarbete - ledord för samhällsutveckling".
Ni finner programmet och anmälan under fliken arkiv.
Varmt välkomna!
Nyhetspost Konferens 24 april 20118
Inlagt av Peter Ratcovich, 2017-12-18
Boka in i era kalendrar Finsam årskonferens den 24 april, hela dagen!
Återkommer med program och ytterligare information lite längre fram.
Nyhetspost Styrelsemöte december 2017
Inlagt av Peter Ratcovich, 2017-12-18
Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 7 december att anta förslaget till verksamhetsplan för 2018 och budget 2018 samt ekonomisk plan för 2019 och 2020.
Protokollet och verksamhetsplanen för 2018 finner ni under fliken arkiv.
Nyhetspost Styrelsemöte november 2017
Inlagt av Peter Ratcovich, 2017-11-30
På styrelsens möte den 16 november beslutades att bevilja medel till följande projektansökningar:
Sölvesborgs kommun "Skapa med"
Olofströms kommun, "SAM"
Ronneby kommun "Finsam Ronneby 3.0"
Försäkringskassan "Är det sjukt att må dåligt?"
Vidare beslutades att teckna användaravtal med Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) om tjänster för kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer.
Protokollet för styrelsemötet finner ni under fliken Arkiv.
En beskrivning över respektive projekt finns under fliken Projekt.
http://www.finsam-blekinge.se/index.php?page=1
© Samordningsförbundet i Blekinge län, 2009-2010