Samarbetspartners

  • Landstinget i Blekinge
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Karlskrona kommun
  • Karlshamns kommun
  • Olofströms kommun
  • Sölvesborgs kommun
  • Ronneby kommun

Nyheter och uppdateringar

Nyhetspost GDPR
Inlagt av Peter Ratcovich, 2018-05-30
Så hanterar Samordningsförbundet den nya dataskyddsförordningen.
Samordningsförbundet i Blekinge säkerställer att personuppgifter och register hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (general Data Protection Regulation - GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018.
Under fliken anslagstavla framgår hur personuppgifter och register hanteras och omfattar både strukturerad och ostrukturerad data.
Nyhetspost Styrelsemöte 2018-05-17
Inlagt av Peter Ratcovich, 2018-05-24
På senaste styrelsemötet i Karlskrona beslutades att bevilja Karlshamns kommun medel för att genomföra förstudien - Aktiv rehabilitering i samverkan (ARIS). För vidare information klicka på arkiv.
Styrelsen beslutade även att godkänna upphandlingen och att teckna avtal med Länka Consulting AB avseende en 6 dagars utbildning under hösten 2018 med titeln -Att leda och verka i organisatoriska mellanrum. Utbildningen kommer att erbjudas samtliga förbundsmedlemmar.
Nyhetspost Finsamdagen 2018
Inlagt av Peter Ratcovich, 2018-05-02
Den 24 april genomförde vi en mycket uppskattad konferens under rubriken Från samverkan till samarbete - ledord för samhällsutveckling. Vi vill här tacka samtliga föreläsare och deltagare för en engagerande och inspirerande dag. Under rubriken arkiv finner ni de Power Point presentationer som föreläsarna använde.
Nyhetspost Protokoll 1. 2018
Inlagt av Peter Ratcovich, 2018-02-27
Protokollet från styrelsemötet den 15 februari 2018 finns nu publicerat under fliken arkiv.
Nyhetspost Finsam konferensdag 24 april
Inlagt av Peter Ratcovich, 2018-02-08
Nu är programmet klart för konferensen den 24 april på Ronneby Brunn. Rubriken på konferensen blev "Från samverkan till samarbete - ledord för samhällsutveckling".
Ni finner programmet och anmälan under fliken arkiv.
Varmt välkomna!
http://www.finsam-blekinge.se/index.php?page=1
© Samordningsförbundet i Blekinge län, 2009-2010