Samordningsförbundet i Blekinge

  

FINSAM är VI!

Arbetsgivare i Norrland och Blekinge ropar efter arbetskraft!

I Blekinge finns det samtidigt cirka 4.000 individer utanför arbetsmarknaden. De utgör samhällets dolda resurs - som skulle kunna stödjas in på arbetsmarknaden.

Samordningsförbundet i Blekinge arbetar evidensbaserat, och fokuserar därför på att utveckla parternas samverkan med tillit mellan personal, chefer och politik. Det nämligen tillit mellan alla nivåer som utmärker de tillfällen då samordnad rehabilitering lyckas.

Vårens kontaktmöten

Nu drar vårens partsvisa kontaktmöten igång! 

Mötena arrangeras av respektive parts representant i regionala samverkansgruppen. Kontaktmötenas syfte och hur de genomförs beskrivs här. Respektive part avgör vilka som bjuds in.

Kontaktmötena utgör grunden för FINSAM Blekinges lärkonferens den 9 september 2024, och behöver därför genomföras under våren.

De datum som förbundets ordförande och kansli finns tillgängliga för kontaktmöten hittar du här.

Regional Lärkonferens 9 september

Lärkonferens
FINSAM Blekinge

9 september 2024 bygger vi vidare på vårens kontaktmöten!

Personal, chefer och politiker från parterna i Blekinge träffas för att tillsammans utveckla kunskap om målgruppens behov och gemensamt utveckla våra individinsatser och konsultationsteam.

Lärkonferensen blir fysisk, avgiftsfri och kommer pågå större delen av dagen på någon konferensanläggning i Blekinge. Exakta tider är ännu ej satta, men anmäl dig redan nu och boka hela dagen i din kalender!

NAtionell Finsamkonferens 16 maj

FINSAM-konferens 2024 

16 maj 2024 09:00-16:00 

En dag av inspiration och lärande:

  • Omvärldskunskap från de fyra parterna

  • Individen som samhällets dolda resurs

  • Glädje på jobbet

  • Tillit i praktiken i Blekinge

Målgrupp är parternas politiker, chefer och personal. Konferensen är avgiftsfri och sänds endast live - ingen inspelning görs.

Anmäl dig senast den 1 maj! 

LITE NÄRING FÖR SJÄLEN I FORM AV KUNSKAP OCH INSPIRATION

Webinarier våren 2024 

Åsa Kadowaki, 19 aprilkl 10:00 – 12:00 Psykiater Åsa Kadowaki om att inte sjukskriva sig från livet, även om det ibland är jobbigt att leva. Information och anmälan

Jonna Bornemark, 23 maj, kl 10:00 – 12:00 Filosofen och författaren till boken Det omätbaras renässans Jonna Bornemark. Syftet med webbinariet är att uppmärksamma frågor kring mätbarhetens gränser i samband med resultat och uppföljning av samverkansinsatser. Vi vill även diskutera frågor om tillit till omdöme och hur vi kan främja det professionella omdömet inom arbetsmarknadsområdet. Information och anmälan

Det handlar inte om heder, 24 maj, kl 09:00 – 12:00 Fortsättning på ett seminarie från den 22 mars med konkreta exempel där olika myndigheter / socialtjänst / vårdenheter delar med sig av sina erfarenheter av att motverka våld och förtryck i hederns namn. SPARA DATUMET! Inbjudan kommer senare.

Webinarierna arrangeras av Samordningsförbunder RAR i Sörmland!

Ansökan om finansiering 2025

I Blekinge samverkar parterna utvecklingen i individinsatser och konsultationsteam. Förankring, lärande och gemensam idéutveckling blir verklighet när parterna i de lokala samverkansgrupperna både följer och gemensamt utformar verksamhet för målgruppen. Det är en ständigt pågående process som gör det möjligt för parterna att agera snabbt, långsiktigt för effektiv stegvis implementering.  

Tidsplan för arbetet med finansiering av individinsatser 2025:

6 maj:

Styrelsen fastställer budgetram för verksamhet i respektive kommun. 

30 augusti: 

Mallarna för verksamhetsplan i de kommunvisa individinsatserna och konsultationsteamen ska vara ifyllda. Befintlig text i befintliga mallar ska vara färdigreviderad.

10 september: 

Ärendeberedning inför styrelse 

16 september: 

Sista dagen för utskick till styrelsen av underlag för beslut

23 september: 

Styrelsemöte då parterna presenterar sina planer.

Vid frågor - hör av dig till förbundschefen.

Häng med!

FINSAM är VI! - så vad FINSAM utvecklas till avgör vi tillsammans. För dig som vill vara med och utforma FINSAM eller bara hålla dig informerad kommer här lite tips:

  • Ta för vana att regelbundet besöka www.finsam-blekinge.se

  • Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.

  • Ställ en fråga eller gör ett inspel till oss här - fast ännu enklare är nog att helt enkelt slå en signal till oss på FINSAM-kansliet

  • Ta en titt i FINSAM-kalendern för mer tips kring vad som är på gång