Samordningsförbundet i Blekinge

Konsultationsteam

I Konsultationsteamen samverkar FINSAMs medlemmar på handläggarnivå.

Konsultationen syftar till att ge råd och vägledning för handläggare i komplexa individärenden.

FINSAM finansierar aktörernas samverkan och kompetensutveckling kring samverkan.

Här kan du ladda ner informationsbroschyr om konsultationsteamen i A3, A4 och A5-format.


Varför samverka?

I samtliga myndigheters formella uppdrag ingår att samverka med andra aktörer. Men ofta sträcker sig samverkan kring individer till att myndigheter remitterar klienter mellan sig. Många gånger skulle högre effektivitet och bättre resultat uppnåtts om man gemensamt sökt alternativa samverkande lösningar med ett helhetsfokus.

FINSAM Blekinge finansierar samverkan

Ska fördjupad samverkan kunna utvecklas krävs kontinuitet och att samtliga aktörer prioriterar och deltar i samverkan på lika villkor.

Samverkan behöver ledas, tar tid att bygga upp, men kan raseras på ett ögonblick.

Samordningsförbundet i Blekinge har därför valt att finansiera och utveckla medlemmarnas samverkan och samverkanskompetens i Konsultationsteam i alla Blekinges kommuner.

Samverkan i konsultationsteamen

Samverkan i Konsultationsteamen ska främja ett starkare tvärsektoriellt samagerande på handläggarnivå kring individer som befinner sig i mellanrummet mellan myndigheternas regelverk - i de fall då ordinarie insatser ter sig uttömda. Teamens arbete utgår från och organiseras utifrån den enskildes behov - inte utifrån från de olika huvudmännens uppdrag.

Konsultationsteamen agerar både inom och utanför Finsamfinansierade projektinsatser. Teamen kan med fördel samagera med SIP (samordnad individuell plan)

Benämningen konsultationsteam förtydligar att uppdraget primärt handlar om att ge tvärsektoriella råd till handläggare som i sitt arbete möter klienters behov av samverkande insatser för att göra stegförflyttningar närmare en egenförsörjning. Ett samagerande kring individens behov innebär nya möjligheter till gagn för den enskilde. Konsultationer sker med avidentifierade ärenden som utgår ifrån individens vilja, förmåga, rättigheter och skyldigheter - ett s.k. individcentrerat perspektiv. En skillnad mellan SIP-Samordnad Individuell Planering och konsultation; är att i SIP är individen alltid närvarande.

Det finns ett Konsultationsteam i varje kommun i Blekinge som består av erfarna handläggare från Samordningsförbundet FINSAM Blekinges parter (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och Region Blekinge). Handläggarna ska vara väl insatta i den egna organisationens regelverk.

Konsultationsteamets målsättning är att erbjuda:
  • Stöd i komplexa individärenden för att komma vidare genom att teamet ”tänker tillsammans”

  • Förslag på kontaktvägar in till annan myndighet

  • Förslag på samverkan/samagerande

  • Hjälp att tolka andra myndigheters regelverk, intyg, avslag m.m.

Om en mer detaljerad planering av individens rehabiliteringsinsatser behövs rekommenderar vi att handläggarkontakt myndigheter emellan tas efter individens samtycke och/eller medverkan.

Kontakta din representant!

Du som arbetar hos någon av Samordningsförbundet FINSAMs parter kan skicka dina frågeställningar till din representant i Konsultationsteamet.

Du är även välkommen att boka en tid för att medverka och själv föredra ditt ärende och din frågeställning.

Nedan hittar du kontaktuppgifter till koordinatorer/team. Vi kommer fylla på med uppgifter till fler kommuner efter hand.

Här finns även en blankett som stöd för kontakten. Blanketten kan du lämna till representanten från din organisation som sitter i Konsultationsteamet eller skicka den till respektive kommuns koordinator (översta namnet i kontaktlistorna).

Genomförda konsultationer statistikförs anonymt.

Kontaktuppgifter & Kontaktblankett

Dokument
Innehåll

Kontaktuppgifter
Konsultationsteam Karlshamn


Visa
Kontaktuppgifter
Konsultationsteam Karlskrona


Visa
Kontaktuppgifter
Konsultationsteam Sölvesborg


Visa
Kontaktuppgifter
Konsultationsteam Ronneby


Visa
Kontaktuppgifter
Konsultationsteam Olofström


Visa
Kontaktblankett
Blankett för stöd i kontakt med något av Konsultationsteamen


Hämta