Samordningsförbundet i Blekinge

Organisation - ordlista

Följande grupper refererar vi till i BIP-arbetet.

Parter kallas de aktörer som är medlemmar i Samordningsförbundet och som samverkar inom samordnad rehabilitering. Parter i Blekinge är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Blekinge och samtliga kommuner.

Styrelsen - samordningsförbundets styrelse beslutar om inriktning, mål och medel för FINSAM:s verksamhet. Alla parter är representerade i styrelsen. Styrelsen har till sitt stöd ett kansli med en förbundschef. 


Samordnings- och samverkansgrupper:

Lokala Samverkansgrupper (LSG) har etablerats i varje kommun. Här representerar sig parterna med lokala och/eller regionala representanter. LSG följer utvecklingen i lokala konsultationsteam och lokala individverksamheter, och tar även en strategisk höjd för utvecklingen av samverkan mellan parterna. 

Regional Samverkan (RSG) innebär att parterna samlas för att arbeta fram gemensamma förhållningssätt och utvecklade arbetssätt som stöttar arbetet i de lokala samverkansgrupperna och utvecklar förbundets arbetssätt. Parterna avgör själv vilka resurser som bäst lämpar sig att representera parten vid de regionala träffarna.

Konsultationsteam är samverkanstillfällen då parternas handläggare ger varandra konsultation i hur man ska gå vidare i komplexa ärenden. Om konsultationsteamet inte kan tillsammans kan lösa ut hur man ska gå vidare kan ärendet skickas till exempelvis Lokala Samverkansgruppen för att tas upp där.

En komplett lista över datum för möten i grupperna finns här.